Dijital çağın getirisi olan yeni teknolojiler, insan ihtiyaçlarını karşılamada artık birinci sırada yer alıyor. Her geçen gün değeri artan sosyal medya da bu sıralamanın en başında yer almaktadır.

 Türkiye’de sosyal medya kullanıcıların hem fazla olması hem de bu kullanıcıların sosyal medyayı aktif kullanması ve web üzerinde geçirilen zamanın, bugün ortalamalara baktığımızda 10 saatin üzerine çıkması, sosyal medyanın artan önemi ile beraber, insanların sadece arkadaşlarıyla etkileşime geçmenin ötesinde birçok ihtiyacına cevap verebilen bir mecra haline gelmiştir.

Kullanıcı sayısı gün geçtikçe artmakta olan sosyal medya, her geçen gün farklı bir mecrayı etkin bir şekilde kullanmaya başlamıştır. Hedef kitleye, daha hızlı ve kolay ulaşabilme kolaylığı sağlayan sosyal medya, bir yandan da kişi ve kurumlar arasındaki etkileşimi tek yönlü iletişimden, çift yönlü iletişime dönüştürerek etkileşimi en üst seviyeye taşımaktadır. Aynı zamanda hedef kitlenin profiline uygun tanıtım faaliyetleri ve pazarlama çözümleri üreten kurum ve kuruluşlar, sosyal medyanın gücünün farkına vararak bugün bu alana daha çok bütçe ayırmaktadırlar.

social-media-in-health-care1

Sosyal medyanın yadsınamayacak gücünü göz ardı eden kuruluşlar için dijital de yer almıyor olmak büyük bir kayıptır.

NEDEN Mİ? Çünkü;

Sosyal medya ile sosyal medya kanalları üzerinden yeni müşteriler edinebilir, müşterileriniz ile olan iletişimi güçlendirebilir, aynı zamanda müşterilerinizin sizinle ilgili olan istek ve ihtiyaçlarına kısa bir sürede kolayca cevap verebilirsiniz Böylece hedef kitlenizin sizden ne beklediğini bilir ve bundan sonra nasıl bir strateji izlemeniz gerektiği hakkında bilgi sahibi olursunuz. Aynı zamanda yapacağınız SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) çalışmalarıyla web sitenize olan trafiği arttırabilir ve arama motorlarında ilk sıralarda yerinizi alarak, sosyal medyayı kullanmayan rakiplerinizin önüne geçerek avantaj sağlayabilirsiniz.

Elektronikten gıdaya birçok alanda kendini gösteren ve aktif olarak kullanılan sosyal medya, son yıllarda sağlık sektöründe de yeni bir araç olarak kullanılmaya başlamıştır. Sağlık sektörüne şöyle bir bakıldığında aslında dijital dünyaya çok da yabancı olmadığını görürüz. İnternet siteleri, çeşitli forumlar ve sağlık portalları üzerinden kullanıcılar tarafından oluşturulan tecrübeye dayalı birtakım bilgilerin daha önceden de paylaşıldığını ve bu bilgilerin insanları etkilediği gerçeği ile karşılaşırız. İşte tam bu noktada sosyal medya üzerinden bu tecrübelerin ve bilgilerin uzman kişiler tarafından oluşturulması, hasta ve hasta yakınlarının tedavi arayışları sürecindeki kararlarını etkilemekte ve değiştirmektedir. Facebook ve Twitter üzerinden güvenilir içerik ve yorumlara ulaşabilmek ve bunların kişilerce yapılıyor olması, insanların bu sosyal ağlara olan ilgisini arttırmıştır. Böylece insanlar sağlık açısından sosyal medyayı daha çok kullanır hale gelmiştir.

Dünyaya baktığımızda sağlık sektöründeki gelişmeler ve teknolojik ilerlemeler ile her geçen gün sosyal medya tüm bunlar da aktif bir rol oynarken, Türkiye’de bir yandan da sağlık sektörünün reklam ve tanıtımına yönelik getirilen kısıtlamalar sonucunda Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği (AIFD) sağlık mensuplarının ve kurumların dijital dünyayı, insanlara bir şey satma izlenimi vermeden kullanabilme rehberi oluşturup, kişilerin hangi kurallara uyarak nasıl dijital faaliyetler göstermesi gerektiğini 20 maddelik bir rehber ile yayınlamıştır. Böylece sosyal medyanın sağlık sektörü üzerindeki çizgileri belirlenmiştir.

facebook-pill21-700x325

Sosyal medya, ilaçlara yönelik ön yargının yıkılması ve ilaç firmalarının insanlar üzerinde güven sağlayabilmesi için  tüketicisine kolayca ulaşmada kullanılacak en iyi mecradır. Sosyal medyanın diğer bir olumlu yanı da insanların olumlu veya olumsuz bir şey ile karşılaştıklarında duydukları memnuniyeti ya da rahatsızlıklarını kendi accountları üzerinden anlatıyor olmalarıdır. Bu sayede sağlık kuruluşları ve ilaç firmaları ile insanlar arasında etkileşime açık bir ortam oluşurken aynı zamanda aralarında bir bağ kurmaktadırlar. Sosyal medyada elimizin altında olan ilaç firmaları, doktorlar ve sağlık kuruluşları ile ilgili bilgiler; ilaç firmalarına, doktorlara ve sağlık kuruluşlarına olan güveni arttırmaktadır.

 Doğru bir stratejik planlama ile, sosyal medyada kısa sürede başarılı birçok operasyonlarla ilişkilendirilebilirsiniz. Örnek niteliği taşıyan uygulamalarıyla ismini duyuran Mayo Clinic, üç sosyal medya kanalı üzerinden yürüttüğü marka bilinirliği kampanyasında büyük başarı elde eden kampanya da; Mayo Clinic tarafından yayınlanan podcastler Facebook, Twitter ve Youtube üzerinden paylaşıldı ve  Podcastlerin indirilme sayısı 8,000’i aşarak hastanenin marka bilinirliğinin artmasına yardımcı oldu.

Dünyanın en önemli araştırma ve danışmalık kuruluşu olan PWC (PrinceWaterHouseCoopers) şirketi, sağlık sektörünün sosyal medyadaki aktivitelerini ve kullanıcılarının tepkisini ölçmeye yönelik yaptığı araştırmada; sosyal medya kullanıcılarının %42’si sosyal medyayı sağlıkla ilgili yorumlara ulaşabilmek için kullanıyor. %30’u sağlıkla ilgili bir amaca destek verirken, %25’i ise sağlıkla ilgili deneyimini paylaşıyor. Aynı zamanda araştırmaya katılanların %61’i sağlık kurumlarının sosyal medya paylaşımlarını güvenilir bulurken, %41’i sağlık kurumları ile ilgili bilgileri paylaşmayı uygun buluyor. Bu kişilerin %37’si ilaç firmasından gelen bilgiyi güvenilir bulurken, %28’i ilaç firmaları ile ilgili bilgiyi paylaşmayı uygun bulmuştur.Bu araştırma gösteriyor ki sosyal medya, olumlu veya olumsuz -ağızdan ağıza- söylentiyi iki taraftan da ölçmeye yönelik yardımcı bir araç olup, sağlık sektörünün ve ilaç firmalarının hastaları kendine çekmek ve onlar da güven oluşturabilmek için kullanacağı en önemli mecradır.

Sağlık sektörü,  sosyal medyanın tüm iletişim kanallarından faydalanmalıdırlar. Yeniliğe açık olmalı ve her geçen gün gelişen teknolojinin yapısına uygun olarak yeni uygulamalar geliştirmelidirler.

Share Button