Sağlık hayatımızın en önemli parçası iken, hayatımızın bir diğer önemli parçası haline gelen sosyal medyayı ondan bağımsız düşünebilmemiz mümkün değildir. Birçok sektörü içine alıp gelişmesine katkı sağlayan sosyal medya, hem üreticiye hem de tüketiciye sunduğu farklı çözüm olanakları ile bugün en çok aktif kullanıcıyı içinde barındıran, farklı ve yaratıcı çözüm olanaklarına imkan sağlayan bir mecra haline gelmiştir.

We Are Social’ın 2015 verilerine göre sosyal medya kullanımı;

Ekran Resmi 2015-04-11 11.48.20

Dünyada toplamda 2.08B aktif sosyal medya hesabı kullanıcısı mevcut iken, nüfusun toplam %29’unun aktif sosyal medya hesabı var. Mobil cihazlar üzerinden 1.69B kişi sosyal medyayı kullanırken, %23’ünün mobil cihazlar üzerinden aktif kullanıcı hesabı bulunmaktadır.

Sosyal mecraların kullanım oranlarına baktığımızda ise birinci sırada Facebook yer almaktadır.

Ekran Resmi 2015-04-11 11.49.55

Sosyal medyanın yadsınamaz gücünün günden güne artması ile birlikte yapılan yatırımlar da büyük ölçüde artmıştır.

Hedef kitleye, daha hızlı ve kolay ulaşabilme kolaylığı sağlayan sosyal medya, bir yandan da kişi ve kurumlar arasındaki etkileşimi tek yönlü iletişimden çift yönlü iletişime dönüştürerek etkileşimi en üst seviyeye taşımaktadır. Bu durum sağlık sektörü içinde sosyal medya kullanımı için büyük bir avantajdır. Bunun nedeni kullanıcıların birebir sağlık profesyonelleri ile sosyal medya kanalları üzerinden etkileşime geçebilmeleri ve sorularına anında cevap almaları, sosyal medyaya güvenin ve katılım oranlarının artmasını sağlamıştır.

Dünyanın en önemli araştırma ve danışmalık kuruluşu olan PWC (Prince Water House Coopers) şirketi, sağlık sektörünün sosyal medyadaki aktivitelerini ve kullanıcılarının tepkisini ölçmeye yönelik bir araştırma yapmış. Bu araştırmaya göre;

Sosyal medya kullanıcılarının %42’si sosyal medyayı sağlıkla ilgili yorumlara ulaşabilmek için kullanıyor. %30’u sağlıkla ilgili bir amaca destek verirken, %25’i ise sağlıkla ilgili deneyimini paylaşıyor. Aynı zamanda araştırmaya katılanların %61’i sağlık kurumlarının sosyal medya paylaşımlarını güvenilir bulurken, %41’i sağlık kurumları ile ilgili bilgileri paylaşmayı uygun buluyor. Bu kişilerin %37’si ilaç firmasından gelen bilgiyi güvenilir bulurken, %28’i ilaç firmaları ile ilgili bilgiyi paylaşmayı uygun buluyor.

Bu araştırma gösteriyor ki sosyal medya, olumlu veya olumsuz -ağızdan ağıza- söylentiyi iki taraftan da ölçmeye yönelik yardımcı bir araç olup, sağlık sektörünün ve ilaç firmalarının hastaları kendine çekmek ve onlarda güven oluşturabilmek için kullanacağı en önemli mecradır.

Birçok kaynaktan elde edilen verilere göre;

  • Tüketicilerin %40′ı; sosyal medyada bulunan sağlık bilgilerinin sağlık durumlarıyla ilgili aldıkları kararlarda etkili olduğunu söylemektedir. (Kaynak:Mediabistro)
  • 18-24 yaş arası bireyler sağlıkla ilgili konularda 45-54 yaş kullanıcılara kıyasla iki kat daha fazla sosyal medyayı kullanıyor. (Kaynak: Mediabistro)
  • 18-24 yaş arası katılımcıların %90′ı sosyal medya ağlarındaki diğer insanlar tarafından paylaşılan bilgiye güvenebileceklerini söylüyor. (Kaynak: Search Engine Watch)
  • Akıllı telefon kullananların %19′unun telefonlarında en az bir tane sağlık uygulaması bulunuyor. (Kaynak: Demi Cooper Advertising and DC Interactive Group)
  • Güncel bir çalışmaya göre, hastaların %54′ü, sağlık hizmeti sağlayıcılarının çevrimiçi topluluklarda verdikleri tavsiyeler sonucu kendilerini  rahat hissettiklerini söylüyorlar. (Kaynak: Mediabistro)
  • İnsanların %41′i sosyal medyanın kesin olarak doktor, hastane veya tıbbi tesis seçiminde seçimlerini etkileyebileceğini söylüyor. (Kaynak: Demi & Cooper Advertising and DC Interactive)
  • Yetişkinlerin %30′u sosyal medya sitelerinde sağlıkla ilgili durumlarını diğer hastalarla, %47′si doktorlarla, %43′ü hastanelerle, %38′i herhangi bir sağlık sigortası şirketiyle, %32′si herhangi bir ilaç şirketiyle paylaşmaya meyilli olduğu görülmektedir. (Kaynak: Fluency Media)
  • Çevrimiçi sağlıkla ilişkili ulaşılan en çok bilgi kaynağı sıralaması şöyle: %56 WebMD Araması, %31 Wikipedia Araması, %29 Sağlık Dergilerinin Web Siteleri, %17 Facebook, %15 YouTube, %13 bir Blog ya da Çoklu Bloglar, %12 Hasta Toplulukları, %6 Twitter ve %27 Yukarıdakilerin Hiçbiri. (Kaynak: Mashable)
  • Ebeveynlerin, tıbbi cevapları çevrimiçi platformlarda arama oranlarına baktığımızda; %22′si Facebook kullanırken %20′si YouTube kullanıyor. Ebeveyn olmayanlarda ise durum, Facebook %14 ve YouTube %12. (Kaynak: Mashable)
  • Sosyal Medya kullanıcılarının %60′ı çoğunlukla sosyal medya gönderilerine ve doktor aktivitelerine diğer herhangi bir şeyden daha çok güveniyor. (Kaynak: Infographics Archive)

Sosyal medya sağlık sektörüne ne gibi avantajlar sağlamaktadır?

İçerisinde bulunduğunuz alan sağlık olunca, saniyelerin ve saliselerin önemi, bir hayatı kurtaracak değerde oluyor. İnternetin hızlı erişimi sizin için en büyük avantaj haline geliyor. Yaptığınız bir sosyal medya paylaşımı, gelen bir soru üzerine yapacağınız hızlı dönüşler bazen binlerce hayatı kurtaracak düzeyde olabilmektedir. Diğer bir yandan sosyal medya kullanımın maliyetinin az olması, hatta birçok sosyal platformun ücretsiz olması, reklam yatırımlarına daha çok pay ayırmanızı sağlayacaktır ve böylece doğru sosyal medya stratejileriyle bu durum rakiplerinizin önüne kolayca geçebilmenizi sağlayacaktır.

Sosyal medyanın artan gücü her geçen gün geleneksel medyayı geride bırakmaktadır. Bu da “insanların gelenekselden sıyrılarak dijitale yönelimini arttırdığı” sonucuna varacak olursak sağlık sektörü, katılımın artmasıyla yeni teknoloji çözümlerine olanak sağlayarak sosyal medyanın daha da büyük kitlelere hizmet vermesine olanak sağlayacaktır.

Deprem, sel gibi  bir çok olayda, sosyal medya kanalları kullanılarak daha çok kişiye doğru bilginin zamanında ulaşması sağlanabilir. Kan ihtiyacı, acil durumda lokasyon ve tıbbi malzeme eksiklerinin paylaşımı sayesinde en yakın hastaneye ulaşım sosyal medya kanalları üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilir. Youtube kanalı üzerinden paylaştığınız ameliyat videoları ya da hastalıklar üzerinden yapılan bilgilendirmeler ile hem hastaları süreçten haber eder hem de tıp öğrencileri kolayca yararlanabilecekleri bir alan yaratmış olursunuz.

Zamanın bu kadar önemli olduğu bir dönemde sosyal medyanın en avantajlı tarafı da size hızlı çözümler sağlayarak daha çok zaman bırakmasıdır. Bu hızın bir de sağlık sektöründeki odağını düşünürsek bir tıkla çözüme kavuşturacağınız sorunlar sizin en önemli avantajınız olacaktır.

 

 

Share Button